Tổng hợp trọn bộ đề thi thử THPT các môn toán lý hoá sinh văn sử địa anh đánh giá năng lực file word mới nhất năm 2022 mới dược cập nhật và cập nhật liên tục

Tổng hợp toàn bộ các đề thi thử THPT file word mới nhất năm 2022 đã được tailieu247 chắt lọc và tinh gọt. Toàn bộ đề thi thử đều là tài liệu file word để quý thầy cô dễ dàng chỉnh sửa và cập nhật

Toàn bộ đề thi được 

 1. Biên soạn bởi các thầy cô giáo có chuyên môn có kinh nghiệm giảng dạy môn ngư văn nhiều năm và được kiểm duyệt chất lượng bởi kỹ trước khi lưu hành.
 2.  Có thể biên soạn lại, chỉnh sửa, sao chép, in ấn như một bẩn word thầy cô soạn bài bình thường 
 3. Luôn luôn update, cập nhật mới nhất khi có sự thay đổi hay update đề thi 

tailieu247.net luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, mang lại sự an tâm, tin tưởng tới quý thầy cô.

Mục lục

 1. 1. Đề thi thử THPT môn toán file word
  1. Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)
  2. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán các trường chuyên cả nước (File Word)
  3. Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn TOÁN - Soạn bởi giáo viên Đặng Việt Hùng (File word có giải)
 2. 2. Đề thi thử THPT môn lý file word
  1. Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn VẬT LÝ - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)
  2. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Lý các trường chuyên cả nước (File Word)
 3. 3. Đề thi thử THPT môn hoá file word
  1. Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)
  2. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Hóa các trường chuyên cả nước (File Word)
  3. Bộ đề VIP dự đoán đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Hóa soạn bởi giáo viên giỏi quốc gia
 4. 4. Đề thi thử THPT môn anh file word
  1. Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn TIẾNG ANH - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)
  2. 60 ĐỀ MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH - TRANG ANH ( VIP)
  3. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Anh các trường cả nước (File Word có lời giải)
 5. 5. Đề thi thử THPT môn sinh file word
  1. Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn SINH HỌC - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)
  2. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Sinh các trường chuyên cả nước (File Word)
 6. 6. Đề thi thử THPT môn văn file word
  1. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Ngữ Văn các tỉnh (File word có lời giải)
  2. Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Ngữ Văn soạn bởi giáo viên giỏi quốc gia (File word có giải)
 7. 7. Đề thi thử THPT môn sử file word
  1. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn LỊCH SỬ các tỉnh (File word có đáp án)
 8. 8. Đề thi thử THPT môn địa file word
  1. Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Địa các tỉnh (File Word)
 9. 9. Đề thi thử THPT môn GDCD file word
 10. 10. Đề thi thử THPT ĐGNL  file word ( Đánh giá năng lực )
  1. GÓI LUYỆN ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TP.HCM - NĂM 2022 ( Bản word có lời giải chi tiết)
  2. GÓI LUYỆN ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG HÀ NỘI - NĂM 2022 ( Bản word có lời giải chi tiết)
  3. Gói Đề Kiểm Tra Tư Duy - Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2021-2022 (Bản word kèm giải)
  4. Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn VĂN (Bản word có giải)
  5. Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn TOÁN (Bản word có giải)
  6. Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Tiếng Anh (Bản word có giải)
  7. Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SỬ (Bản word có giải)
  8. Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SINH (Bản word có giải)
  9. Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn LÝ (Bản word có giải)
  10. Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA (Bản word có giải)
  11. Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn ĐỊA (Bản word có giải)

1. Đề thi thử THPT môn toán file word

Gồm có các bộ đề thi 

 • Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Toán các trường chuyên cả nước (File Word)

 • Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn TOÁN - Soạn bởi giáo viên Đặng Việt Hùng (File word có giải)

Xem thêm đề thi thử THPT môn toán

2. Đề thi thử THPT môn lý file word

Bao gồm các bộ đề sau 

 • Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn VẬT LÝ - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Lý các trường chuyên cả nước (File Word)

Xem thêm đề thi thử THPT quốc gia môn lý

3. Đề thi thử THPT môn hoá file word

 • Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn HÓA HỌC - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Hóa các trường chuyên cả nước (File Word)

 • Bộ đề VIP dự đoán đề thi THPT Quốc gia 2022 môn Hóa soạn bởi giáo viên giỏi quốc gia

Xem thêm đề thi thử THPT quốc gia môn hoá

4. Đề thi thử THPT môn anh file word

 • Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn TIẾNG ANH - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)

 • 60 ĐỀ MINH HỌA MÔN TIẾNG ANH - TRANG ANH ( VIP)

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Anh các trường cả nước (File Word có lời giải)

Xem thêm đề thi thử THPT quốc gia môn anh

5. Đề thi thử THPT môn sinh file word

 • Gói đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn SINH HỌC - Penbook Hocmai (20 đề file word có giải)

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Sinh các trường chuyên cả nước (File Word)

Xem thêm đề thi thử THPT quốc gia môn sinh

6. Đề thi thử THPT môn văn file word

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Ngữ Văn các tỉnh (File word có lời giải)

 • Bộ đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Ngữ Văn soạn bởi giáo viên giỏi quốc gia (File word có giải)

Xem thêm đề thi thử THPT quốc gia môn văn

7. Đề thi thử THPT môn sử file word

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn LỊCH SỬ các tỉnh (File word có đáp án)

Xem thêm đề thi thử THPT quốc gia môn sử

8. Đề thi thử THPT môn địa file word

Xem thêm đề thi thử THPT quốc gia môn địa

 • Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2022 môn Địa các tỉnh (File Word)

9. Đề thi thử THPT môn GDCD file word

10. Đề thi thử THPT ĐGNL  file word ( Đánh giá năng lực )

 • GÓI LUYỆN ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG TP.HCM - NĂM 2022 ( Bản word có lời giải chi tiết)

 • GÓI LUYỆN ĐỀ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC ĐHQG HÀ NỘI - NĂM 2022 ( Bản word có lời giải chi tiết)

 • Gói Đề Kiểm Tra Tư Duy - Đại Học Bách Khoa Hà Nội năm 2021-2022 (Bản word kèm giải)

 • Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn VĂN (Bản word có giải)

 • Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn TOÁN (Bản word có giải)

 • Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn Tiếng Anh (Bản word có giải)

 • Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SỬ (Bản word có giải)

 • Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn SINH (Bản word có giải)

 • Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn LÝ (Bản word có giải)

 • Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn HÓA (Bản word có giải)

 • Bộ đề soạn theo hướng Đánh giá năng lực năm 2021-2022 - Môn ĐỊA (Bản word có giải)

Hiện nay tailieu247.net đang có chương trình ưu đãi nạp toàn khoản trên hệ thống sẽ được 200% . Ví dụ bạn nạp 200k thì tài khoản sẽ nhận được 400k và thoả sức download tài liệu cũng như combo đề thi , giáo án  trên hệ thống tailieu247.net. Chi tiết xem thêm tại đây

 

Danh sách tài liệu, đề thi giáo án mới cập nhật

Nếu bạn không xem được file xem thử hay liên hệ với admin qua SĐT hoạc page facebook để được tư vấn và hỗ trợ Mr Dũng: 0385.888.247 Mr Dũng: 0332.574.333 - Ms Thanh: 0879.888.247 Nhắn tin page Tài liệu 247