Chọn danh mục
Bộ đề thi thử thpt quốc gia 2021 file word

Tài liệu ôn thi TN THPT môn Toán dựa theo cấu trúc đề tham khảo năm 2021

TaiLieu247.Net 0 Tài liệu

Nội dung combo

Hoàn thành

Thầy cô cần file WORD liên hệ số điện thoại Mr Đức: 0936.490.555 Mr Trang: 0877.247.555 - Mr Dũng: 0332.574.333

- Tài Liệu, Giáo Án, Chuyên Đề, Đề Thi Hay và Chất lượng.

- Bản xem thử có thể lỗi font so với bản Word.

- Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

- File WORD: Dễ dàng chỉnh sửa. Công thức: Định dạng Mathype

Danh sách tài liệu trong combo

STT Tên tài liệu Giá mua lẻ Ngày tạo Số trang
1 câu 1. phép đếm câu 1. phép đếm 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 8
2 câu 2. csc, csn câu 2. csc, csn 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 8
3 câu 3. tính đơn điệu câu 3. tính đơn điệu 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 12
4 câu 4. cực trị bbt câu 4. cực trị bbt 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 9
5 câu 5. cực trị f_(x) câu 5. cực trị f_(x) 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 12
6 câu 6. tiệm cận câu 6. tiệm cận 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 13
7 câu 7. đọc đồ thị câu 7. đọc đồ thị 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 30
8 câu 8. tương giao câu 8. tương giao 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 21
9 câu 9. logarit câu 9. logarit 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 18
10 câu 10. đạo hàm hàm số mũ - logarit câu 10. đạo hàm hàm số mũ - logarit 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 10
11 câu 11. lũy thừa câu 11. lũy thừa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 16
12 câu 12. phương trình mũ câu 12. phương trình mũ 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 11
13 câu 13. phương trình logarit câu 13. phương trình logarit 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 15
14 câu 14. nguyên hàm đa thức câu 14. nguyên hàm đa thức 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 5
15 câu 15. nguyên hàm mũ - logarit câu 15. nguyên hàm mũ - logarit 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:44:26 9
16 câu 16. tính chất tích phân câu 16. tính chất tích phân 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 12
17 câu 17. tích phân cơ bản câu 17. tích phân cơ bản 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 6
18 câu 18. xác định số phức câu 18. xác định số phức 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 5
19 câu 19. phép toán trên số phức câu 19. phép toán trên số phức 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 10
20 câu 20. biểu diễn số phức câu 20. biểu diễn số phức 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 7
21 câu 21. thể tích khối chóp câu 21. thể tích khối chóp 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 28
22 câu 22. thể tích khối lăng trụ câu 22. thể tích khối lăng trụ 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 17
23 câu 23. khối nón câu 23. khối nón 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 14
24 câu 24. khối trụ câu 24. khối trụ 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 17
25 câu 25. hệ trục tọa độ câu 25. hệ trục tọa độ 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 20
26 câu 26. ptmc câu 26. ptmc 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 11
27 câu 27. ptmp câu 27. ptmp 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 20
28 câu 28. ptdt câu 28. ptdt 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 39
29 câu 29. xác suất phát triển câu 29. xác suất phát triển 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 27
30 câu 29. xác suất theo minh họa câu 29. xác suất theo minh họa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 33
31 câu 30. tính đơn điệu phát triển câu 30. tính đơn điệu phát triển 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 47
32 câu 30. tính đơn điệu theo minh họa câu 30. tính đơn điệu theo minh họa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:45:44 9
33 câu 31. gtln phát triển câu 31. gtln phát triển 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 20
34 câu 31. gtln theo minh họa câu 31. gtln theo minh họa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 17
35 câu 32. bpt mũ - logarit phát triển câu 32. bpt mũ - logarit phát triển 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 18
36 câu 32. bpt mũ - logarit theo minh họa câu 32. bpt mũ - logarit theo minh họa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 20
37 câu 33. tích phân phát triển câu 33. tích phân phát triển 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 54
38 câu 33. tích phân theo minh họa câu 33. tích phân theo minh họa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 4
39 câu 34. số phức theo minh họa câu 34. số phức theo minh họa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 8
40 câu 35. góc hhkg câu 35. góc hhkg 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 0
41 câu 36. khoảng cách hhkg câu 36. khoảng cách hhkg 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 0
42 câu 37. ptmc câu 37. ptmc 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 17
43 câu 38. ptdt phát triển câu 38. ptdt phát triển 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 50
44 câu 39. gtln hàm ẩn câu 39. gtln hàm ẩn 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 32
45 câu 40. bpt mũ - logarit câu 40. bpt mũ - logarit 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 21
46 câu 41. tích phân câu 41. tích phân 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 11
47 câu 42. số phức câu 42. số phức 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 15
48 câu 43. thể tích khối chóp câu 43. thể tích khối chóp 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 42
49 câu 44. bài toán thực tế khối trụ câu 44. bài toán thực tế khối trụ 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 22
50 câu 44. khối trụ phát triển câu 44. khối trụ phát triển 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 22
51 câu 45. ptdt pt câu 45. ptdt pt 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:46:29 36
52 câu 46. cực trị hàm ẩn gttd câu 46. cực trị hàm ẩn gttd 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:47:08 36
53 câu 47. pt mũ - logarit phát triển câu 47. pt mũ - logarit phát triển 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:47:08 45
54 câu 47. pt mũ - logarit theo minh họa câu 47. pt mũ - logarit theo minh họa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:47:08 19
55 câu 48. ứng dụng tích phân theo minh họa câu 48. ứng dụng tích phân theo minh họa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:47:08 27
56 câu 49. cực trị số phức câu 49. cực trị số phức 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:47:08 58
57 câu 50. cực trị oxyz phát triển phần 1 câu 50. cực trị oxyz phát triển phần 1 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:47:08 0
58 câu 50. cực trị oxyz phát triển phần 2 câu 50. cực trị oxyz phát triển phần 2 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:47:08 23
59 câu 50. cực trị oxyz theo đề minh họa câu 50. cực trị oxyz theo đề minh họa 15.000 VNĐ 2021-05-22 13:47:08 20
Giáo án