Chọn danh mục
Chuyên đề ôn tập đầy đủ, file word giải chi tiết

Phần hình học - Chuyên đề Toán 12 đầy đủ soạn bởi nhóm giáo viên chuyên miền Trung file word, lời giải chi tiết

TaiLieu247.Net 0 Tài liệu

Nội dung combo

Bộ chuyên đề được biên soạn bởi nhóm giáo viên trường chuyên với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ở khu vực Miền Trung, chuyên đề là file WORD bao gồm cả đề bài tự luận và đề trắc nghiệm, các đề đều có hướng dẫn giải chi tiết

Thầy cô cần file WORD liên hệ số điện thoại Mr Đức: 0936.490.555 Mr Trang: 0877.247.555 - Mr Dũng: 0332.574.333

- Tài Liệu, Giáo Án, Chuyên Đề, Đề Thi Hay và Chất lượng.

- Bản xem thử có thể lỗi font so với bản Word.

- Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

- File WORD: Dễ dàng chỉnh sửa. Công thức: Định dạng Mathype

Danh sách tài liệu trong combo

STT Tên tài liệu Giá mua lẻ Ngày tạo Số trang
1 125_hình học 12_chương 1_đề bài p1 125_hình học 12_chương 1_đề bài p1 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 65
2 126_hình học 12_chương 1_đề bài p2 126_hình học 12_chương 1_đề bài p2 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 55
3 127_hình học 12_chương 1. bài 1,2_khối đa diện_đề bài 127_hình học 12_chương 1. bài 1,2_khối đa diện_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 15
4 128_hình học 12_chương 1. bài 1,2_khối đa diện_hdg 128_hình học 12_chương 1. bài 1,2_khối đa diện_hdg 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 26
5 129_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_đề tự luận 129_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 26
6 130_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hdg đề tự luận 130_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 103
7 131_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_đề trắc nghiệm 131_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 7
8 132_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hdg đề trắc nghiệm 132_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 20
9 133_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hình chóp_đề trắc nghiệm theo dạng 133_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hình chóp_đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 19
10 134_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hình chóp_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 134_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hình chóp_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 73
11 135_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hình lăng trụ_đề trắc nghiệm theo dạng 135_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hình lăng trụ_đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 12
12 136_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hình lăng trụ_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 136_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_hình lăng trụ_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 53
13 137_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_tỉ số thể tích_đề trắc nghiệm theo dạng 137_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_tỉ số thể tích_đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 24
14 138_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_tỉ số thể tích_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 138_hình học 12_chương 1. bài 3_thể tích khối đa diện_tỉ số thể tích_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 78
15 139_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề bài 139_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 82
16 140_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề tự luận 140_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:45:22 17
17 141_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề tự luận 141_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 34
18 142_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề trắc nghiệm 142_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 13
19 143_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề trắc nghiệm 143_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 27
20 144_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề trắc nghiệm theo dạng - nón 144_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề trắc nghiệm theo dạng - nón 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 19
21 145_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề trắc nghiệm theo dạng - nón 145_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề trắc nghiệm theo dạng - nón 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 64
22 146_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề trắc nghiệm theo dạng - trụ 146_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề trắc nghiệm theo dạng - trụ 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 21
23 147_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề trắc nghiệm theo dạng - trụ 147_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề trắc nghiệm theo dạng - trụ 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 55
24 148_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề trắc nghiệm theo dạng - cầu 148_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_đề trắc nghiệm theo dạng - cầu 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 18
25 149_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề trắc nghiệm theo dạng - cầu 149_hình học 12_chương 2. mặt tròn xoay nón-trụ-cầu_hdg đề trắc nghiệm theo dạng - cầu 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 61
26 150_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_đề tự luận 150_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 10
27 151_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_hdg đề tự luận 151_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 21
28 152_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_đề trắc nghiệm 152_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 6
29 153_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_hdg đề trắc nghiệm 153_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 15
30 154_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_đề trắc nghiệm theo dạng 154_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 11
31 155_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 155_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 32
32 156_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_đề trắc nghiệm theo dạng - mặt cầu 156_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_đề trắc nghiệm theo dạng - mặt cầu 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 20
33 157_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_hdg đề trắc nghiệm theo dạng - mặt cầu 157_hình học 12_chương 3.bài 1_hệ trục tọa độ_hdg đề trắc nghiệm theo dạng - mặt cầu 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 49
34 158_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề tự luận 158_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 14
35 159_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề tự luận 159_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 27
36 160_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề trắc nghiệm 160_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:46:01 8
37 161_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm 161_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 18
38 162_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề trắc nghiệm theo dạng 162_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 34
39 163_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 163_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 75
40 164_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề trắc nghiệm theo dạng khi học xong ptđt 164_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề trắc nghiệm theo dạng khi học xong ptđt 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 8
41 165_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng khi học xong ptđt 165_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng khi học xong ptđt 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 15
42 166_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề trắc nghiệm theo dạng mức 9-10 166_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_đề trắc nghiệm theo dạng mức 9-10 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 11
43 167_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng mức 9-10 167_hình học 12_chương 3. bài 2_phương trình mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng mức 9-10 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 60
44 168_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề bài 168_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 98
45 169_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề tự luận 169_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 17
46 170_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề tự luận 170_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 34
47 171_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề trắc nghiệm 171_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 16
48 172_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề trắc nghiệm 172_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 32
49 173_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề trắc nghiệm theo dạng p1 173_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề trắc nghiệm theo dạng p1 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 37
50 174_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng p1 174_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng p1 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 76
51 175_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề trắc nghiệm theo dạng p2 175_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề trắc nghiệm theo dạng p2 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 17
52 176_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng p2 176_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng p2 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 40
53 177_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề trắc nghiệm theo dạng mức 9-10 177_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_đề trắc nghiệm theo dạng mức 9-10 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 10
54 178_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng mức 9-10 178_hình học 12_chương 3. bài 3_phương trình đường thẳng_hdg đề trắc nghiệm theo dạng mức 9-10 9.000 VNĐ 2021-11-17 22:47:03 43
Đề thi thử, Giáo Án, Chuyên Đề