Chọn danh mục
Chuyên đề ôn tập đầy đủ, file word giải chi tiết

Phần Hình Học - Chuyên đề Toán 11 đầy đủ soạn bởi nhóm giáo viên chuyên miền Trung (File word, lời giải chi tiết)

TaiLieu247.Net 0 Tài liệu

Nội dung combo

Bộ chuyên đề được biên soạn bởi nhóm giáo viên trường chuyên với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy ở khu vực Miền Trung, chuyên đề là file WORD bao gồm cả đề bài tự luận và đề trắc nghiệm, các đề đều có hướng dẫn giải chi tiết

Thầy cô cần file WORD liên hệ số điện thoại Mr Đức: 0936.490.555 Mr Trang: 0877.247.555 - Mr Dũng: 0332.574.333

- Tài Liệu, Giáo Án, Chuyên Đề, Đề Thi Hay và Chất lượng.

- Bản xem thử có thể lỗi font so với bản Word.

- Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

- File WORD: Dễ dàng chỉnh sửa. Công thức: Định dạng Mathype

Danh sách tài liệu trong combo

STT Tên tài liệu Giá mua lẻ Ngày tạo Số trang
1 95_hình học 11. chương 1_đề bài p1 95_hình học 11. chương 1_đề bài p1 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 66
2 96_hình học 11. chương 1_đề bài p2 96_hình học 11. chương 1_đề bài p2 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 61
3 97_hình học 11. chương 1_đề bài p3 97_hình học 11. chương 1_đề bài p3 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 45
4 98_hình học 11. chương 1_phép biến hình, phép tịnh tiến_đề bài 98_hình học 11. chương 1_phép biến hình, phép tịnh tiến_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 26
5 99_hình học 11. chương 1_phép biến hình, phép tịnh tiến_hdg 99_hình học 11. chương 1_phép biến hình, phép tịnh tiến_hdg 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 47
6 100_hình học 11. chương 1_phép đối xứng trục, tâm_đề bài 100_hình học 11. chương 1_phép đối xứng trục, tâm_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 20
7 101_hình học 11. chương 1_phép đối xứng trục, tâm_hdg 101_hình học 11. chương 1_phép đối xứng trục, tâm_hdg 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 38
8 102_hình học 11. chương 1_phép quay_đề bài 102_hình học 11. chương 1_phép quay_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 15
9 103_hình học 11. chương 1_phép quay_hdg 103_hình học 11. chương 1_phép quay_hdg 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 26
10 104_hình học 11. chương 1_phép dời hình_đề bài 104_hình học 11. chương 1_phép dời hình_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 5
11 105_hình học 11. chương 1_phép dời hình_hdg 105_hình học 11. chương 1_phép dời hình_hdg 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 8
12 106_hình học 11. chương 1_phép vị tự 106_hình học 11. chương 1_phép vị tự 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 34
13 107_hình học 11. chương 1_phép vị tự_hdg 107_hình học 11. chương 1_phép vị tự_hdg 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 68
14 108_hình học 11. chương 1_phép đồng đẳng_đề bài 108_hình học 11. chương 1_phép đồng đẳng_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 21
15 109_hình học 11. chương 1_phép đồng đẳng_hdg 109_hình học 11. chương 1_phép đồng đẳng_hdg 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 44
16 110_hình học 11. chương 1_tổng ôn tập cuối chương_đề bài 110_hình học 11. chương 1_tổng ôn tập cuối chương_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:02 45
17 111_hình học 11. chương 1_tổng ôn tập cuối chương_hdg p1 111_hình học 11. chương 1_tổng ôn tập cuối chương_hdg p1 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 44
18 112_hình học 11. chương 1_tổng ôn tập cuối chương_hdg p2 112_hình học 11. chương 1_tổng ôn tập cuối chương_hdg p2 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 33
19 113_hình học 11. chương 1_tổng ôn tập cuối chương_hdg p3 113_hình học 11. chương 1_tổng ôn tập cuối chương_hdg p3 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 20
20 114_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_đề bài 114_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 33
21 115_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_đề tự luận 115_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 15
22 116_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_hdg đề tự luận 116_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 41
23 117_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_đề trắc nghiệm 117_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 18
24 118_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm 118_hình học. chương 2_bài 1_đại cương về đường thẳng và mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 58
25 119_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_đề bài 119_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 24
26 120_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_đề tự luận 120_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 14
27 121_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_hdg đề tự luận 121_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 27
28 122_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_đề trắc nghiệm 122_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 9
29 123_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_hdg đề trắc nghiệm 123_hình học. chương 2_bài 2_hai đường thẳng song song, chéo nhau_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 31
30 124_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_đề bài 124_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 29
31 125_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_đề tự luận 125_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 15
32 126_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_hdg đề tự luận 126_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 35
33 127_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_đề trắc nghiệm 127_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 14
34 128_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_hdg đề trắc nghiệm 128_hình học. chương 2_bài 3_đường thẳng và mặt phẳng song song_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 36
35 129_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_đề bài 129_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 25
36 130_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_đề tự luận 130_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:55:47 14
37 131_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_hdg đề tự luận 131_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 36
38 132_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_đề trắc nghiệm 132_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 11
39 133_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_hdg đề trắc nghiệm 133_hình học. chương 2_bài 4_hai mặt phẳng song song_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 28
40 134_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_đề bài 134_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 12
41 135_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_lý thuyết 135_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_lý thuyết 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 8
42 136_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_hdg lý thuyết 136_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_hdg lý thuyết 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 10
43 137_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_đề trắc nghiệm 137_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 5
44 138_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_hdg đề trắc nghiệm 138_hình học. chương 2_bài 5_phép chiếu song song_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 8
45 139_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_đề bài 139_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 34
46 140_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_đề tự luận 140_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 23
47 141_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_hdg đề tự luận 141_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 49
48 142_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_đề trắc nghiệm 142_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 12
49 143_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_hdg đề trắc nghiệm 143_hình học 11. chương 3_bài 1 _vecto trong không gian_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 31
50 144_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_đề bài 144_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 31
51 145_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_đề tự luận 145_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 14
52 146_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_hdg đề tự luận 146_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 45
53 147_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_đề trắc nghiệm 147_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 16
54 148_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_hdg đề trắc nghiệm 148_hình học 11. chương 3_bài 2 _hai đường thẳng vuông góc_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 57
55 149_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_đề bài 149_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 33
56 150_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_đề tự luận 150_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:22 12
57 151_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_hdg đề tự luận 151_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 49
58 152_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_đề trắc nghiệm 152_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 21
59 153_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm p1 153_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm p1 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 40
60 154_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm p2 154_hình học 11. chương 3_bài 3 _đường thẳng vuông góc với mặt phẳng_hdg đề trắc nghiệm p2 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 32
61 155_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_đề bài 155_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 34
62 156_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_đề tự luận 156_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 13
63 157_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_hdg đề tự luận 157_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 52
64 158_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_đề trắc nghiệm 158_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 21
65 159_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_hdg đề trắc nghiệm 159_hình học 11. chương 3_bài 4 _hai mặt phẳng vuông góc_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 75
66 160_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_đề bài 160_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_đề bài 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 29
67 161_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_đề tự luận 161_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 9
68 162_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_hdg đề tự luận 162_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_hdg đề tự luận 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 33
69 163_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_đề trắc nghiệm 163_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 19
70 164_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_hdg đề trắc nghiệm 164_hình học 11. chương 3_bài 5 _khoảng cách_hdg đề trắc nghiệm 9.000 VNĐ 2021-11-13 23:56:57 80
Đề thi thử