Chọn danh mục
Giáo án đầy đủ cả năm các khối Tiểu học, THCS, THPT theo CV 5512 mới nhất năm học 2021-2022

Giáo án KHTN Lớp 6 - Chân trời sáng tạo (CV 5512)

TaiLieu247.Net 0 Tài liệu

Nội dung combo

Đang cập nhật

Thầy cô cần file WORD liên hệ số điện thoại Mr Đức: 0936.490.555 Mr Trang: 0877.247.555 - Mr Dũng: 0332.574.333

- Tài Liệu, Giáo Án, Chuyên Đề, Đề Thi Hay và Chất lượng.

- Bản xem thử có thể lỗi font so với bản Word.

- Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

- File WORD: Dễ dàng chỉnh sửa. Công thức: Định dạng Mathype

Danh sách tài liệu trong combo

STT Tên tài liệu Giá mua lẻ Ngày tạo Số trang
1 chủ đề 1. các phép đo chủ đề 1. các phép đo 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:24:02 30
2 chủ đề 2. các thể (trạng thái) của chất chủ đề 2. các thể (trạng thái) của chất 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:24:02 13
3 chủ đề 3. oxygen và không khí chủ đề 3. oxygen và không khí 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:24:02 20
4 chủ đề 4. một số vật liệu, nguyên liệu thông dụng chủ đề 4. một số vật liệu, nguyên liệu thông dụng 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:24:02 35
5 chủ đề 5. tách chất ra khỏi hỗn hợp chủ đề 5. tách chất ra khỏi hỗn hợp 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:24:02 9
6 chủ đề 6. tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống chủ đề 6. tế bào – đơn vị cơ sở của sự sống 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:24:02 13
7 chủ đề 7. từ tế bào đến cơ thể chủ đề 7. từ tế bào đến cơ thể 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:24:02 21
8 chủ đề 9. năng lượng và sự biến đổi chủ đề 9. năng lượng và sự biến đổi 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:24:02 33
9 chủ đề 10. năng lượng và cuộc sống chủ đề 10. năng lượng và cuộc sống 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:24:02 18
10 chủ đề 11. trái đất và bầu trời (chân trời sáng tạo) chủ đề 11. trái đất và bầu trời (chân trời sáng tạo) 50.000 VNĐ 2021-08-30 23:27:42 27
Đề thi thử, Giáo Án, Chuyên Đề