Chọn danh mục
Giáo án đầy đủ cả năm các khối Tiểu học, THCS, THPT theo CV 5512 mới nhất năm học 2021-2022

Giáo án KHTN Lớp 6 - Cánh Diều (CV - 5512)

TaiLieu247.Net 0 Tài liệu

Nội dung combo

Thầy cô cần file WORD liên hệ số điện thoại Mr Đức: 0936.490.555 Mr Trang: 0877.247.555 - Mr Dũng: 0332.574.333

- Tài Liệu, Giáo Án, Chuyên Đề, Đề Thi Hay và Chất lượng.

- Bản xem thử có thể lỗi font so với bản Word.

- Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

- File WORD: Dễ dàng chỉnh sửa. Công thức: Định dạng Mathype

Danh sách tài liệu trong combo

STT Tên tài liệu Giá mua lẻ Ngày tạo Số trang
1 chủ đề 1. giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo chủ đề 1. giới thiệu về khoa học tự nhiên, dụng cụ đo 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 18
2 chủ đề 2. các phép đo chủ đề 2. các phép đo 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 29
3 chủ đề 3. chất chủ đề 3. chất 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 9
4 chủ đề 4. oxy và không khí chủ đề 4. oxy và không khí 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 11
5 chủ đề 5. vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu chủ đề 5. vật liệu, nhiên liệu và nguyên liệu 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 17
6 chủ đề 6. hỗn hợp – dung dịch chủ đề 6. hỗn hợp – dung dịch 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 19
7 chủ đề 7. vật sống chủ đề 7. vật sống 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 27
8 chủ đề 8. đa dạng thế giới sống chủ đề 8. đa dạng thế giới sống 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 177
9 chủ đề 9. lực chủ đề 9. lực 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 24
10 chủ đề 10. năng lượng chủ đề 10. năng lượng 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 19
11 chủ đề 11. trái đất và bầu trời chủ đề 11. trái đất và bầu trời 50.000 VNĐ 2021-08-30 22:52:59 16
Giáo án