Chọn danh mục
Chuyên đề ôn tập đầy đủ, file word giải chi tiết

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Tiếng Anh THPT file word có đáp án lời giải chi tiết

TaiLieu247.Net 0 Tài liệu

Nội dung combo

Chuyên đề bồi dưỡng HSG Tiếng Anh THPT file word có đáp án lời giải chi tiết, là bộ chuyên đề mới nhất hiện nay, được các thấy cô giáo đánh giá cao về chất lượng nội dung tài liệu :

+ Bộ chuyên đề bao gồm :  - File audio

                                               - Bản word đáp án, lời giải chi tiết dành cho giáo viên

                                               - Bản word đề bài dành cho học sinh

Để có trọn bộ Chuyên đề bồi dưỡng HSG Tiếng Anh THPT file word có đáp án lời giải chi tiết vui lòng liên hệ đội ngũ admin của website

 

Thầy cô cần file WORD liên hệ số điện thoại Mr Đức: 0936.490.555 Mr Trang: 0877.247.555 - Mr Dũng: 0332.574.333

- Tài Liệu, Giáo Án, Chuyên Đề, Đề Thi Hay và Chất lượng.

- Bản xem thử có thể lỗi font so với bản Word.

- Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

- File WORD: Dễ dàng chỉnh sửa. Công thức: Định dạng Mathype

Danh sách tài liệu trong combo

STT Tên tài liệu Giá mua lẻ Ngày tạo Số trang
1 chuyên đề 1. key. từ cùng trường nghĩa chuyên đề 1. key. từ cùng trường nghĩa 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 71
2 chuyên đề 2.key.từ dễ gây nhầm lẫn chuyên đề 2.key.từ dễ gây nhầm lẫn 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 23
3 chuyên đề 3. key.cụm động từ chuyên đề 3. key.cụm động từ 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 243
4 chuyên đề 4.key. cụm từ cố định chuyên đề 4.key. cụm từ cố định 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 69
5 chuyên đề 5.key. thành ngữ chuyên đề 5.key. thành ngữ 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 55
6 chuyên đề 6. key. word form chuyên đề 6. key. word form 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 75
7 chuyên đề 7.key. bài tổng ôn từ vựng chuyên đề 7.key. bài tổng ôn từ vựng 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 67
8 chuyên đề 8.key chi tiết phonics chuyên đề 8.key chi tiết phonics 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 32
9 chuyên đề 9.key. stress chuyên đề 9.key. stress 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 60
10 chuyên đề 10. key. tenses chuyên đề 10. key. tenses 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 87
11 chuyên đề 11.key. sự hòa hợp thì chuyên đề 11.key. sự hòa hợp thì 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 21
12 chuyên đề 12. key.danh động từ chuẩn chuyên đề 12. key.danh động từ chuẩn 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 34
13 chuyên đề 13. key chi tiết. thể giả định chuyên đề 13. key chi tiết. thể giả định 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 34
14 chuyên đề 14.key chi tiết chuẩn. câu bị động chuyên đề 14.key chi tiết chuẩn. câu bị động 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:30:56 51
15 chuyên đề 15. key chi tiết. câu điều kiện chuyên đề 15. key chi tiết. câu điều kiện 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 72
16 chuyên đề 15.key. câu điều kiện chuyên đề 15.key. câu điều kiện 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 61
17 chuyên đề 16.key chi tiết. động từ khuyết thiếu chuyên đề 16.key chi tiết. động từ khuyết thiếu 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 64
18 chuyên đề 17.key chi tiết chuyên đề 17.key chi tiết 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 70
19 chuyên đề 17.key. câu tường thuật chuyên đề 17.key. câu tường thuật 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 63
20 chuyên đề 18. key chi tiết .câu hỏi đuôi chuyên đề 18. key chi tiết .câu hỏi đuôi 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 37
21 chuyên đề 19.key chi tiết chuyên đề 19.key chi tiết 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 50
22 chuyên đề 20.key chi tiết chuyên đề 20.key chi tiết 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 58
23 chuyên đề 21. key chi tiết mạo từ chuyên đề 21. key chi tiết mạo từ 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 41
24 chuyên đề 22. key chi tiết. giới từ chuyên đề 22. key chi tiết. giới từ 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 56
25 chuyên đề 23.key chi tiết .liên từ chuyên đề 23.key chi tiết .liên từ 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 90
26 chuyên đề 23.key.liên từ chuyên đề 23.key.liên từ 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 82
27 chuyên đề 24. key chi tiết . đảo ngữ chuyên đề 24. key chi tiết . đảo ngữ 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 49
28 chuyên đề 25. key chi tiết. các cấp so sánh chuyên đề 25. key chi tiết. các cấp so sánh 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 69
29 chuyên đề 26.key chi tiết chuyên đề 26.key chi tiết 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:32:21 40
30 chuyên đề 27.key. từ chỉ số lượng chuyên đề 27.key. từ chỉ số lượng 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:35:35 38
31 chuyên đề 28.key chuyên đề 28.key 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:35:35 38
32 chuyên đề 29.key. sửa lỗi sai chuyên đề 29.key. sửa lỗi sai 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:35:35 166
33 chuyên đề 30.key đọc 1 chuyên đề 30.key đọc 1 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:35:35 203
34 chuyên đề 30.key đọc a1 chuyên đề 30.key đọc a1 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:35:35 16
35 chuyên đề 31. key. viết lại câu chuyên đề 31. key. viết lại câu 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:35:35 132
36 chuyên đề 31.key 2. viết chuyên đề 31.key 2. viết 15.000 VNĐ 2021-11-11 15:35:35 102
Đề thi thử