Chọn danh mục
Giáo án Toán-Lý-Hóa-Anh-Sinh-Văn lớp 10, 11, 12 file Word

39 CHỦ ĐỀ TOÁN 6 CHỌN LỌC

TaiLieu247.Net 0 Tài liệu

Nội dung combo

39 CHỦ ĐỀ TOÁN 6 CHỌN LỌC

-  Phương pháp giải cụ thể

- Tổng quát kiến thức theo từng chủ đề

- 24 chủ đề đại số

- 15 chủ đề hình học

 

Thầy cô cần file WORD liên hệ số điện thoại: Mr Đức: 0936.490.555 - Mr Dương: 0849.038.222

- Tài Liệu, Giáo Án, Chuyên Đề, Đề Thi Hay và Chất lượng.

- Bản xem thử có thể lỗi font so với bản Word.

- Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

- File WORD: Dễ dàng chỉnh sửa. Công thức: Định dạng Mathype

Danh sách tài liệu trong combo

STT Tên tài liệu Giá mua lẻ Ngày tạo Số trang
1 chủ đề 1- điểm - đường thẳng chủ đề 1- điểm - đường thẳng 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 6
2 chủ đề 2- xác định đường thẳng chủ đề 2- xác định đường thẳng 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 12
3 chủ đề 3- tia - đoạn thẳng chủ đề 3- tia - đoạn thẳng 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 6
4 chủ đề 4- đoạn thẳng - độ dài đoạn thẳng chủ đề 4- đoạn thẳng - độ dài đoạn thẳng 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 3
5 chủ đề 5- vẽ - tính độ dài đoạn thẳng chủ đề 5- vẽ - tính độ dài đoạn thẳng 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 9
6 chủ đề 6- trung điểm của đoạn thẳngdocx chủ đề 6- trung điểm của đoạn thẳngdocx 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 24
7 chủ đề 8- nửa mặt phẳng chủ đề 8- nửa mặt phẳng 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 6
8 chủ đề 9- góc chủ đề 9- góc 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 4
9 chủ đề 10- số đo góc chủ đề 10- số đo góc 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 4
10 chủ đề 11- tính số đo góc chủ đề 11- tính số đo góc 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 8
11 chủ đề 13- tia phân giác của góc chủ đề 13- tia phân giác của góc 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 12
12 chủ đề 14- đường tròn chủ đề 14- đường tròn 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 8
13 chủ đề 15- tam giác chủ đề 15- tam giác 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:28:32 4
14 chủ đề 1 - tập hợp chủ đề 1 - tập hợp 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 5
15 chủ đề 2- ghi số tự nhiên chủ đề 2- ghi số tự nhiên 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 5
16 chủ đề 3- phép cộng - phép nhân chủ đề 3- phép cộng - phép nhân 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 5
17 chủ đề 4- phép trừ và phép chia chủ đề 4- phép trừ và phép chia 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 6
18 chủ đề 5- lũy thừa với số mũ tự nhiên - thứ tự phép tính chủ đề 5- lũy thừa với số mũ tự nhiên - thứ tự phép tính 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 13
19 chủ đề 6- bài toán tính tổng các lũy thừa chủ đề 6- bài toán tính tổng các lũy thừa 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 7
20 chủ đề 7- dấu hiệu chia hết chủ đề 7- dấu hiệu chia hết 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 11
21 chủ đề 8- ước và bội chủ đề 8- ước và bội 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 3
22 chủ đề 9- số nguyên tố - hợp số chủ đề 9- số nguyên tố - hợp số 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 7
23 chủ đề 10- phân tích một số ra thừa số nguyên tố chủ đề 10- phân tích một số ra thừa số nguyên tố 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 3
24 chủ đề 11- ước chung và bội chung chủ đề 11- ước chung và bội chung 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 10
25 chủ đề 12- bài tập ước chung và bội chung chủ đề 12- bài tập ước chung và bội chung 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 10
26 chủ đề 13- tập hợp số nguyên chủ đề 13- tập hợp số nguyên 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 7
27 chủ đề 14- phép cộng số nguyên chủ đề 14- phép cộng số nguyên 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 7
28 chủ đề 15- phép trừ hai số nguyên. chủ đề 15- phép trừ hai số nguyên. 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:30:33 11
29 chủ đề 16- nhân hai số nguyên chủ đề 16- nhân hai số nguyên 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 11
30 chủ đề 17- bội và ước của một số nguyên chủ đề 17- bội và ước của một số nguyên 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 9
31 chủ đề 18- phân số chủ đề 18- phân số 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 9
32 chủ đề 19- tính chất cơ bản của phân số - copy chủ đề 19- tính chất cơ bản của phân số - copy 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 9
33 chủ đề 19- tính chất cơ bản của phân số chủ đề 19- tính chất cơ bản của phân số 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 17
34 chủ đề 20- phép cộng (trừ) phân số chủ đề 20- phép cộng (trừ) phân số 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 13
35 chủ đề 21- phép nhân - chia phân số chủ đề 21- phép nhân - chia phân số 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 10
36 chủ đề 22- hỗn số. số thập phân. phần trăm chủ đề 22- hỗn số. số thập phân. phần trăm 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 9
37 chủ đề 23- tìm giá trị phân số- tìm số chưa biết chủ đề 23- tìm giá trị phân số- tìm số chưa biết 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 4
38 chủ đề 24- tỉ số của hai số chủ đề 24- tỉ số của hai số 20.000 VNĐ 2020-09-22 16:31:29 5
Nhang Quế, Nhang Khuynh Diệp Thảo Mộc Thiên Nhiên