Chọn danh mục
Giáo án Toán-Lý-Hóa-Anh-Sinh-Văn lớp 10, 11, 12 file Word

13 CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO PHÁT TRIỂN & BỒI DƯỠNG HSG LỚP 6

TaiLieu247.Net 0 Tài liệu

Nội dung combo

13 CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO  PHÁT TRIỂN & BỒI DƯỠNG HSG LỚP 6

- CHUYÊN ĐỀ 1: TẬP HỢP VÀ CỦNG CỐ VỀ SỐ TỰ NHIÊN

- CHUYÊN ĐỀ 2: DẤU HIỆU CHIA HẾT – CHIA CÓ DƯ

- CHUYÊN ĐỀ 3: LŨY THỪA TRONG SỐ TỰ NHIÊN

- CHUYÊN ĐỀ 4: DÃY SỐ TỰ NHIÊN THEO QUY LUẬT

- CHUYÊN ĐỀ 5: BỘI – ƯỚC – ƯCLN – BCNN

- CHUYÊN ĐỀ 6  TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG

- CHUYÊN ĐỀ 7 VỀ SỐ NGUYÊN TỐ - HỢP SỐ - SỐ CHÍNH PHƯƠNG

- CHUYÊN ĐỀ 8: BẤT ĐẲNG THỨC

- CHUYÊN ĐỀ 9: DÃY PHÂN SỐ THEO QUY LUẬT

- CHUYÊN ĐỀ 10: MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

- CHUYÊN ĐỀ 11: TOÁN CHUYỂN ĐỘNG

- CHUYÊN ĐỀ 12: ĐIỂM – ĐƯỜNG THẲNG – ĐOẠN THẲNG

- CHUYÊN ĐỀ 13: GÓC VÀ CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN

Thầy cô cần file WORD liên hệ số điện thoại: Mr Đức: 0936.490.555 - Mr Dương: 0849.038.222

- Tài Liệu, Giáo Án, Chuyên Đề, Đề Thi Hay và Chất lượng.

- Bản xem thử có thể lỗi font so với bản Word.

- Vui lòng kiểm tra trước khi sử dụng.

- File WORD: Dễ dàng chỉnh sửa. Công thức: Định dạng Mathype

Danh sách tài liệu trong combo

STT Tên tài liệu Giá mua lẻ Ngày tạo Số trang
1 13 chuyên đề nâng cao phát triển & bồi dưỡng hsg lớp 6 13 chuyên đề nâng cao phát triển & bồi dưỡng hsg lớp 6 499.000 VNĐ 2020-09-22 17:21:14 293
Nhang Quế, Nhang Khuynh Diệp Thảo Mộc Thiên Nhiên